Листова діагностика рослин – що це?

            Однією із важливих складових отримання високого урожаю є система удобрення сільськогосподарських культур. Живлення рослин - це взаємодія рослин, ґрунту та добрив. Тому розрахунок норм внесення мінеральних та органічних добрив проводиться згідно запланованої урожайності культури з урахуванням даних агрохімічного аналізу ґрунту. Але, протягом вегетації культури, на якість та кількість засвоєння поживних речовин рослинами з ґрунту та добрив впливають такі фактори навколишнього середовища:

- низькі температури

- різкий перепад температур

- відсутність вологи

- надлишок чи дефіцит кожного з елементів

- інфікування рослин збудниками хвороб

- ph ґрунту

- доступність елементів живлення та ін.

 Отже, кожен з вищевказаних факторів може вплинути на зменшення засвоєння того чи іншого елементу і, таким чином, відповідно на зниження урожаю культури. Наприклад, дефіцит сірки є причиною зменшення засвоєння азоту рослинами; на кислих ґрунтах знижується засвоєння з ґрунту рослинами азоту, фосфору та калію; на лужних блокується засвоєння мікроелементів; низькі температури блокують доступність фосфору та сірки для рослин. Використання фосфорних добрив призводить до переходу цинку в недоступну форму, вапнування ґрунту може викликати зменшення доступного для рослин марганцю. Тому навіть при оптимальній системі удобрення не можливо розраховувати на 100% засвоєння поживних елементів сільськогосподарською культурою.

         Виникає запитання - як скоригувати живлення культури в період вегетації, особливо на початкових етапах, коли відбувається закладання кількості урожаю? Для корегування підживлення, доцільно проводити листову діагностику рослин. Функціональна листова діагностика рослин відображає критичну нестачу елементів, дефіцит яких стримує повноцінний розвиток рослин та впливає на кількісні і якісні показники врожаю сільськогосподарських культур. Дані листової діагностики дають змогу оцінити наскільки підібрана система удобрення є ефективною, чи активно розвиваються рослини та дефіцит макро- та мікроелементів, нестача кожного з яких може бути обмежуючим фактором для отримання запланованого урожаю. Цей аналіз дає змогу визначити доцільність та кількість підживлень, підібрати потрібний набір елементів в певній кількості. Потрібно звернути увагу також на критичні фази розвитку культури, в які вона потребує підживлення певними елементами.
На даний час економічно виправданим вважається проведення підживлення макро- та мікроелементами і внесення засобів захисту рослин за один прийом в баковій суміші. При змішуванні добрив і засобів захисту рослин потрібно звертати увагу на діючі речовини та проводити тест на сумісність перед застосуванням. Недоцільно проводити підживлення разом з внесенням гербіциду, так як частина елементів буде засвоєна бур’янами Підживлення доцільно проводити після внесення гербіциду, наприклад в баковій суміші з фунгіцидами чи інсектицидами.

В підсумку можна сказати, що листова діагностика є одним з інструментів, який дає змогу підвищити рівень урожайності сільськогосподарських культур та раціонально використовувати добрива при підживленні.

Автор: Швець Ірина Сергіївна

URL: https://www.irlen.com.ua/index.php?route=news_reviews/article&post=84